ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ಅವಳ ಬಿಂಬ...

ಅವಳ ಬಿಂಬ...

ನೆಲಕೆ ಬಿದ್ದ ಕಣ್ಣೀರ ಹನಿಗಳೇ ಆವಿಯಾಗದಿರಿ ಬೇಗ...
ಅವಳಂತೆ ಅವಳ ಬಿಂಬ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗದಿರಲಿ ಈಗ... 

ರುದ್ರಪ್ಪ..

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: