ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ಸೀರೆ

ಸೀರೆ

ಸೀರೆ ನೀರೆಯುಡುಪಿನ 
ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿಯಂತೆ,
ಅದನುಟ್ಟು ನಡೆವ ನೀನು
ನನ್ನುಸಿರಿನ ನೀರಿಗೆಗಳ 
ಕೈ ಹಿಡಿದು 
ನಡೆಯುವ 
ನುಡಿಯುವ 
ಮಧುರ ವೀಣೆಯಂತೆ...

ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: