ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ವಯ್ಯಾರ ...

ವಯ್ಯಾರ ... 

ಬಿದ್ದು ಹರಿಯುವ 
ನೀಲಿ ಬಾನಿಗೆ 
ಅವಳ ವಯ್ಯಾರ ಬಂದಿದೆ 
ನನ್ನಾಸೆಯ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ 
ಕಾಗದದ ದೋಣಿ 
ಅವಳ ಹಿಂದೆ ನೆನೆ ನೆನೆದು 
ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದೆ 

ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: