ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ನೀ ಮೌನ, ನಾ ಮೌನಿ!!!

ನೀ ಬಂದೆ ಮಾತಿಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡುವ ಹೊತ್ತು, ಮೌನವಾಗಿ ನನ್ನೆದೆಯಲಿ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟೆ !!... ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮೌನವೆಂದರು! ನನ್ನನ್ನೇ ಮೌನಿಯೆಂದರು !!!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: