ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

"ನನ್ನ ಕವನ"

"ನನ್ನ ಕವನ"

"ಅವಳು" ಎಂಬ ಕವನದಲಿ 
ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಓದಿ 
ಕರೆತರುತಿದ್ದೆ ಅವಳನ್ನ
ಸಭೆಯಲಿ ... 

ಈ ಬಾರಿ 
ತನ್ನ ತಾ ಓದಿಕೊಳ್ಳುತ 
ಅವಳೇ ಎನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದಳು 
ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲಿ ... 

ರುದ್ರಪ್ಪ....

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: