ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ಜೀವನದಿಯೇ

ಒಹ್ ಪಿಸುಮಾತಿನ ಜೀವನದಿಯೇ
ನನ್ನೊಡನೆ ಮಾತಾಗಿ ಹರಿಯುತಿರು 
ನೀನೊಮ್ಮೆ ತುಳುಕುವವರೆಗೆ,
ಮಾತಿನ ಉಸಿರೆಲ್ಲ ಮೌನವಾಗುವವರೆಗೆ ...

ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: