ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ಅವಳ ಹಾಡು ...

ಅವಳ ಹಾಡು ...

ಎನ್ನ ಕವಿತೆಯೊಡತಿಯೇ!
ಬಿಳಿಮುಗಿಲ ಬಾಂದಳದಲಿ 
ಏಳುತಿಹೆ ನಾನು
ನಿನ್ನ ಭಾವ- ಗುಂಗಿನಲಿ 

ನಿನ್ನನೊಮ್ಮೆ ಹಾಡುವಾಸೆ
ಕಣ್ಣುಜ್ಜುವ ರಾಗದಲಿ
ಕಣ್ಬಿಡುವ ತಾಳದಲಿ
ಭಾವ ಹೊದ್ದು ಮಲಗುವ
ಪದಗಳ ನಸು ನಗುವಲಿ... 

ಹೇಳು ಈ ನಿನ್ನ ಹಾಡು 
ನಿನ್ನ ದನಿಯಿಲ್ಲದೆ ನಾ ಹೇಗೆ ಹಾಡಲಿ ?

ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: