ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ಕೂಸು ...

ಕೂಸು ... 

ಮೌನವ ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿ 
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ತೂಗಿ 
ಒಂದು ಮುದ್ದಾದ 
ಹೆಸರಿಡೋಣ ಬಾರೆ, 
ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ 
ಕೂಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಣ ಬಾರೆ ... 

ರುದ್ರಪ್ಪ ..

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: