ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ಮುಂಗಾರು ..

ಮುಂಗಾರು .. 

ನನ್ನ ನೀನು
ನಿನ್ನ ನಾನು
ನೆನೆಸುವ
ಈ ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ
ಮೌನ ಮುಂಗಾರಿನಲಿ

ಮೌನ ನಿಂತಾಗ 
ಮಾತಿನವಕಾಶದ ಪ್ರಯೋಗ 
ತಂದ ರಸನಿಮಿಷದ ಫಲವತ್ತತೆ 

ಭಾವ ಬಿತ್ತನೆಗೆ 
ಸಮಯ, ಅವಕಾಶ, ಆಶಯ

ಹೂತಿರುವ ಭಾವ
ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಲಿ
ಮಿಂದ ಮೆದು ಹೃದಯಗಳು 
ಭಾವಸ್ಪರ್ಷದ ಸಲ್ಲಾಪದಲಿ


ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: