ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ರಾತ್ರಿ

ರಾತ್ರಿ ಅದೆಷ್ಟು ಅತ್ತಿತ್ತೋ 
ಇನ್ನು ತೇವ ಆರಿಲ್ಲ... 
ಕಥೆ ಹೇಳಿತು ಕಾಲಡಿಗೆ 
ಇಬ್ಬನಿಯೊಸರಿದ ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ...


ರುದ್ರಪ್ಪ... 

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: