ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ಮಿಲನ ...

ಮಿಲನ ... 

ಅನತಿ ದೂರದ 
ಸಮುದ್ರ,
ಪುಟಿ ಪುಟಿದು 
ಕೈ ಅಗಲಿಸಿ 
ಓಡುವ ತೊರೆಯ 
ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ನಿಲ್ಲುವ 
ಉತ್ಸಾಹ, 
ತಾ ಉಪ್ಪಾಗುವ 
ಸಂಭ್ರಮ,
ತನ್ನ ತಾ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ 
ಉತ್ಸವ ... 

ರುದ್ರಪ್ಪ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: