ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ಬೆತ್ತಲಾಗಿ

ನೀ ದೂರ ಹೋದಾಗಿನಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು 
ವಿರಹದ ತಡೆಯಲಾರದ ಚಳಿಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿ 
ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ ಭಾವನೆಗಳು ಅರ್ಥ ಕಳಚಿಕೊಂಡು...

ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: