ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ಪ್ರಣಯ ಗಣಿತ

ಸಾಂಗತ್ಯದ 
ಪ್ರಣಯ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ 

ಸುಖದ 
ಒಡನಾಟದ ಕಷ್ಟಗಳ ಭಾಗಿಸುತಲಿ 

ಕನಸ ಬಿಟ್ಟು 
ನೀ ಕೂಡಲೊಲ್ಲೆ ಕಾಡಲೊಲ್ಲೆ 
ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮೊತ್ತದ ಮತ್ತಿನಲಿ... 

ನಾ ಮತ್ತೆ 
ಉಳಿದು ಹೋದೆ ಉಳಿದಷ್ಟೇ ಶೇಷದಲಿ... 

ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: