ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ಮಾಲಿನ್ಯ ...

ಮಾಲಿನ್ಯ ...

ಈಗಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ 
ಎಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ 
ಕಣ್ಣೀರು ಸಹ 
ಸಪ್ಪೆ ಸಪ್ಪೆ ...

ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: