ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ಮುದ ಕನಸುಗಳು...

ಮುದ ಕನಸುಗಳು...

ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ತೆರೆಯುವ ಕನಸುಗಳು ,
ಹೊಸ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಗೆ ಉಟ್ಟು
ತುಂಬು ಜೇಬಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಹೊತ್ತು
ತನಗೆಂದೇ ಖುಷಿಯ ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿಗಳು... 

ಮೈಮರೆತೇ ಮಾಡುವ
ಮೂರೇ ಕಾಸಿಗೆ ಮೂರು ಲೋಕವ
ಕೊಂಡು ಮಾರುವ ವ್ಯವಹಾರ
ಮುಗಿಸಿಯೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ...

ನಿದಿರೆಯು ಕೈ-ಕೊಡವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು
ಕನಸೊಂದ ಹಾಡಿ ಮಲಗಿಸಲು
ಸುಪ್ರಭಾತವ ಸುಖನಿದ್ದೆಯಲಿ
ಕೇಳೋಣ ರೇಡಿಯೋ ಹಾಡಲು ...

ದಣಿದ ಮನವು ನಿದ್ರಿಸಲಿ
ಇಂದೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ಕನಸೊಂದು ಹುಟ್ಟಲು ಅರಳಿ ನಿಲ್ಲಲು
ವಿಹರಿಸಲು ಮೈಮರೆತು ಅಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ...

ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: