ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ಬಾಕಿ

ಬಾಕಿ 

ದಿಗಂತದ ಹೊಸ ಆಮಿಷ 
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ತೆರೆಸಿದೆ 
ಸುಖಾಂತದ ಹಳೆಯ ಬಾಕಿ 
ಇಂದಾದರೂ ತೀರಿಸಬೇಕಿದೆ... 

ರುದ್ರಪ್ಪ... 

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: