ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ಮಳೆ

ಮಳೆ 

ಸುರಿಯುವ ಮೋಡ 
ಸುರಿದಷ್ಟೂ ಹಿತವಾಗಿದೆ 
ನೆನೆಯುವ ಮನವು 
ನೆನೆದಷ್ಟು ಮಜವಾಗಿದೆ 

ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: