ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ಭಾವ-ಕರೆ ...

ಭಾವ-ಕರೆ ...

ಕರೆದಾಗ ಬಾರದೆ 
ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ಸಾಧಿಸುವ
ಕಿವುಡ ಭಾವಗಳೇ 
ಇಂದೊಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ 

ಜ್ವರ ಬರುವಂತೆ 
ಒಲವಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದು 
ಮದ್ದಿಗೆ ಗುದ್ದಾಡುವ ಭಾವಗಳೇ 
ಮದ್ದಾಗ ಬನ್ನಿ ನೋವುಂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ...

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ಅದರೊಳಗೆ ಕೂತು 
ಇಣುಕಿ ನನ್ನತ್ತ 
ನೋಡುವ ಭಾವಗಳೇ 
ಕೊನೆ ಹೇಳಿ ಕಣ್ತೆರೆಸದ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆಗೆ ...

ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡದೆ 
ನಿಮ್ಮ ಕೆನ್ನೆಯ ನೀವೇ 
ಮುದ್ದಿ ಒದ್ದಾಡುವ ಭಾವಗಳೇ 
ಪಾತ್ರವಾಗ ಬನ್ನಿ ಬಯಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ... 

ಬನ್ನಿ ಭಾವಗಳೇ ಬದಲಾವಣೆಗೆ 
ಭಾವಿಕಪ್ಪೆಯಾಗದೆ ನನ್ನೆದೆಗೆ ...

ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: