ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ಜೋಗುಳ...

ಜೋಗುಳ...

ಆ ಸುಖನಿದ್ದೆಯ ಸಂಗೀತಕೆ 
ನೀ ರಾಗವಾಗಿ
ನೀ ತಾಳವಾಗಿ 
ನೀ ಲಯವಾಗಿ
ನಿನ್ನದೇ ನೆನಪಿನ ಜೋಳಿಗೆಯಲಿ 
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಅಳುವ
ನನ್ನ ಕನಸುಗಳ ತೂಗು ಬಾ ...

ಶುಭರಾತ್ರಿ ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: