ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ನಿನ್ನ

ಮೈಮುರಿದು 
ಕಣ್ಬಿಡುವ ವೇಳೆಗೆ 
ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ 
ನೀ ತಂದಿಟ್ಟ, ತುಂಬಿಟ್ಟ 
ಚಹ ಹೀರಿ, 
ಎಂದೂ ಕರಗದೇ 
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ 
ಆ ನಿನ್ನ ಮುಸುನಗುವ ಕಾಣಲು 
ತಡಕಾಡುತಿರುವೆ
ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಕಪ್ಪಿನೊಳವ... 

ಶುಭೋದಯ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: