ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ನೆನಪು ...

ನೆನಪು ... 

ನೆನೆ ನೆನೆದು ಹಸಿಯಾದ 
ನೆನಪುಗಳನೆತ್ತಿಕೊಂಡು 
ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ 
ನಿಟ್ಟುಸಿರ ಬಿಸಿಗಾಳಿಗೆ
ಒಣಗಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ,
ಕಣ್ಜಾರಿ ಬಿದ್ದ 
ಒಂದೆರಡು ನೆನೆ-ಹನಿಗಳು 
ಉಟ್ಟ ದೇಹವ ನೆನೆಸಿ 
ಆತ್ಮ ನಡುಗಿಸುತ್ತಿವೆ... 

ರುದ್ರಪ್ಪ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: