ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ನಗುವು...

ಮಧುರ ಪ್ರೇಮ ಪರ್ವದ 
ನೀಲನಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಿನ್ನ ಮೊಗವು 
ಅದರೊಳಗಿನ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಂತೆ ಆ ನಿನ್ನ ನಗುವು...


ರುದ್ರಪ್ಪ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: