ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ಕನಸಿಗೆ ...

ಕನಸಿಗೆ ...

ತಲೆ ಇತ್ತು 
ನಿದ್ರಿಸು ಬಾ ಎನ್ನೆದೆಯಲಿ 
ಮುದ ಹೃದಯದ ದಿಂಬಿದೆ ...

ನನ್ನ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ
ಬಾ ಕನಸಲಿ,
ಒಂದು ಕಿರು- ಕಥೆಯಿದೆ...

ಶ್ವೇತಾಕ್ಷರಗಳ ಕವಿತೆಯಾಗಿ 
ಬಾ ಲಯದಲಿ 
ಒಳಗೊಂದು ಮಧುರ ಹಾಡಿದೆ..

ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ 
ಇಳಿದು ಬಾ ಹುಡುಕುತಲಿ 
ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಅವಿತು ಕಾದಿದೆ ...

ನನ್ನ ಕನಸಿಗೆ 
ರಾಣಿಯಾಗಿ ಬಾ ಕೊನೆಯಲಿ 
ಇನ್ನೇನೂ ತಡ ಮಾಡದೆ ...

ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: