ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ನೀ ನಗು...

ಗೆಳತಿ, ನೀ ನಗುತಿರು 
ಲೋಕದ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ 
ಕಷ್ಟವೆನಿಸುತ,

ಒಳಗೊಳಗೇ ಒಣಗಿದ 
ಜೀವಕೆ ನಗುವಲ್ಲೇ 
ಜೀವ ತುಂಬುತ ... 

ಮನ ಸೋತಿದೆ 
ನೋಡು ನಿನ್ನ 
ಮನ ಅರಳಿಸುವ ನಗುವಿಗೆ, 

ಗೆದ್ದಂತೆ ನಸುನಕ್ಕು 
ಎನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋಡದಿರು 
ಒಳ ಪುಳಕಿಸುವ ನೆನಪಿಗೆ.... 

ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: