ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ಕೆಂಪು ಹಣತೆ

ಆಕೆಯ ಹಣೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ 
ಹಚ್ಚಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯ 
ಕೆಂಪು ಹಣತೆ 
ಇಂದು ಅದಕೆ 
ನಾನೇ ಎಣ್ಣೆ 
ನಾನೇ ಬತ್ತಿ 
ಅವಳೇ ಬೆಳಕು!
ಆ ಬೆಳಕಲ್ಲೇ 
ನಮ್ಮ ಬದುಕು ...

ರುದ್ರಪ್ಪ..

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: