ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ನೋವು...

ನೋವು...

ಬೇನೆಯ ಅಡ್ಡ ಮಳೆ-ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಆಟಪತ್ರ ಹಿಡಿದು ನಡೆವ ಬದುಕು 
ಮಣ್ಣಿನ ಮನೆ ಸೇರಿದಾಗ 
ಉಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಯೆಲ್ಲ ನೆನೆದಿತ್ತು...

ಒಮ್ಮೆ ಗಾಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಳೆಗೆ 
ಮೈಯೊಡ್ಡಿ ನಿಂತ 
ಆಟಪತ್ರ ಕೂಡ
ಮುದುಡಿ ಮೂಲೆ ಸೇರಿ
ಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿತ್ತು...

ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: