ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ಯಾರು ?

ಯಾರು ?

ಪ್ರತಿ ಭಾವವ 
ಎತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಡಿ 
ಲಾಲಿ ಹಾಡುವ 
ನಾನು ಭಾವುಕನೋ ?
ಆ ಲಾಲಿಗೆ 
ಮಗುವಂತೆ ಮಲಗುವ 
ನೀನು ಭಾವುಕಳೋ ?
ಅರ್ಥವಾಗುತಿಲ್ಲ ಗೆಳತಿ ... 

ರುದ್ರಪ್ಪ ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: