ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ಅನಾ(ಆ)ವರಣ

ಅನಾ(ಆ)ವರಣ 

ಚುಚ್ಚುವ ಛಳಿಯಲಿ 
ಹೊದಿಸಿದ ರೇಷ್ಮೆಯಂತೆ 
ಆವರಿಸಿದೆ ಅವಳೊಲವು ... 
ಮೂರ್ತಿಯ ಮೇಲಿಂದ 
ಅದೇ ಶಾಲು ಜಾರಿ 
ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತಿದೆ ನನ್ನೊಳವು,.. 

ರುದ್ರಪ್ಪ ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: