ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ನಕ್ಷತ್ರ ...

ನಕ್ಷತ್ರ ... 

ನಡೆದಾಡುವ ನಕ್ಷತ್ರ
ನಾನು ರಾತ್ರಿಯಾಗಸದಲಿ,
ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಅವಳ ಮೊಗ
ಕಂಡು ಭೂಮಿಯಲಿ, 
ನಾ ಮಿಂಚುತಿದ್ದೆ
ಮಂದಹಾಸದಲಿ... 
ಅವಳನ್ನೇ ನೋಡುತ
ಅವಳ ಮೇಲೆಯೇ ಉದುರಿದ್ದೆ 
ಅಸೂಯೆಯಾ ಅಡ್ಡಗಾಲಿಟ್ಟ 
ಚಂದ್ರನ ಎಡವುತಲಿ... 

ರುದ್ರಪ್ಪ....

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: