ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2013

ಧಾರೆ...

ಧಾರೆ...

ಮೂಡಣದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ 
ಬಾಗಿದ ಭಾನುವಿನ 
ಬಿಳಿ ಹಾಲ ಬೆಳಕ ಧಾರೆ 
ಭೂ ಸ್ಪರ್ಶದಿ ನಾಚಿ 
ಕೆನ್ನೆ ಕೆಂಪೇರಿದ ಭಾನು 
ಹೊಸದಿನದ ಹೊಸಿಲಲಿ 
ಹೊಸಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾದ 
ಸಂಭ್ರಮದಲಿ ತಾನು ...

ಬೆಳಗಿನ ವಂದನೆಗಳು...

ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: