ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 12, 2011

ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು...ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತಿಟ್ಟು,
ಹೋದೆಯಾ ನನ್ನ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು ...

ಆಳದಿ ಬಾಯಾರಿ ನಿಂತ ಗುರುತುಗಳ,
ತಣಿಸಲು ಸುರಿಯುವ ಕಣ್ ಹನಿಗಳ,
ಎಷ್ಟು ಹರಿಸಿದರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉಕ್ಕುತಿಹವು,
ಬಿಡದೆ ಕೆನ್ನೆಯಿಂದ ಜಾರಿ ಎದೆಗಿಳಿಯುತಿಹವು ...

ಒಮ್ಮೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಮೆಲ್ಲನೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ನೋಡಲೇ,
ಕಣ್ ಹನಿಗಳು ಕೈಸಿಗದಂತೆ ಅಳಿಸುವ ಮೊದಲೇ,
ಸುಖ ಸಾಕು ಎನ್ನಿಸುತಿದೆ ನೋಡುವ ನೋಟದಲೆ...
ಭಯವಿದೆ, ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದರುವ ಕೈಗಳೆ!

ತಿರುಗಿ ನೋಡದೆ ಹೋದೆಯಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಿಟ್ಟು,
ಕಳೆದು ಮಂಕಾಗಿಹೆ ಬೇರೇನೂ ಕಾಣದಷ್ಟು,
ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ನಿನ್ನ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕನಸು,
ಏನು ಕಾಣದ ಕಿವಿಯಲಿ ಕೂಡ ನಿನ್ನದೇ ಕನಸು...

ಮರಳಿ ಬಾರೆ ಗುರುತಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟು,
ಮತ್ತದೇ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕೇಳಬೇಕೆನಿಸುತಿದೆ ಕಿವಿಯಿಟ್ಟು...

ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: