ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 12, 2011

ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ...ಅಂದು ಕಲಿಕೆಯು ಕಣ್ಬಿಟ್ಟಾಗ 
ಕಾ ಗುಣಿತಗಳ ಕುಣಿತ
ಕಣ್ ಕಣ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ
ಸದ್ದಿಲ್ಲದ ಕುಣಿತ ಮಾಡಿತ್ತು ಮೋಡಿ

ಸ್ಲೇಟು ಬಳಪಗಳ ಚಾಟಿ ಹಿಡಿದು,
ತೀಡಿ ತಿದ್ದಿ ಪಳಗಿಸಿ,
ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಾ ನಡೆದು,...
ಕುಣಿತಗಳ ತಾಳಕ್ಕೆ ರಾಗವಾದೆ,
ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕೂಡ ತಪ್ಪುಗಳ ಎಡವದೆ,
ದಾರಿ ನೇತಾರ ವ್ಯಾಕರಣವ ತಡವದೆ...

ಅಕ್ಷರಗಳೊಡನಾಡಿ ಪದವೆಂದಾಗಿ
ಪದಪದ ಕೂಡಿ ವಾಕ್ಯವೆಸಗಿ
ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಭಾಷೆಯಾಗಿ
ಭಾವ ಅರಗಿಸಿ ಅಡಗಿಸಿ
ಹರಿಯುತಿದೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೃದಯಕೆ ಸರಾಗವಾಗಿ
ತಡಮಾಡದೆ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ

ಅಂಧಕಾರವ ಸೀಳಿ ಬಿಳಿಯ ಅಕ್ಷರ ದೀಪಗಳು
ಒಂದೊಂದೇ ಬೆಳಗುತಲಿದ್ದವು
ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಝೇಂಕಾರವು
ಅಕ್ಷರತೆಯ ದಾರಿಗೆ ಓಂಕಾರವಾಗಿತ್ತು

ಇದು ಬರೆಯಬಲ್ಲವನ ಕನ್ನಡ
ಇದು ಓದಬಲ್ಲವನ ಕನ್ನಡ
ನೋಡ ಇದು ನನ್ನ ಕನ್ನಡ
ನೋಡ ಇದು ನಿನ್ನ ಕನ್ನಡ...

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು...

ರುದ್ರಪ್ಪ...


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: