ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 12, 2011

ಆರೆಳೆಯ ಜನಿವಾರ...ಆರೆಳೆಯ ಜನಿವಾರವ
ಎಳೆವ ರಾಗದಿ ಎಳೆದು ಕಟ್ಟಿ
ಮಂತ್ರ ನಾದದಲಿ ನುಡಿಸುವ ಬಾರಾ ಈ ಆತ್ಮವ

ಸುಧೆಯೊಂದು ಏರಿ
ಮೇಲೇರಿ ಮೈಮರೆತು
ತಾಕಿಸುವ ಬಾರಾ ಅವನಿತ್ತ ಪಾದವೇರಿ

ತಲೆದೂಗುವ ಸಂಗೀತ
ಬೆನ್ತಟ್ಟುವ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಿಟಿಕೆಗಳ ಹಿಡಿದು
ತೃಪ್ತಿಸುವ ಬಾರ ಅವನೆದರು ತಲೆಬಾಗುತ

ಬಲಗೈ ಜನಿಸಿದ ಬಿಟ್ಟರೆಳೆವ ರಾಗ
ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಎಡಗೈ ಬೆರಳಲಿ
ತುಂಡರಿಸುವ ಬಾರಾ ದೇವಗೆ ಬೇಡದ ಭಾಗ

ಎರಡು ಕೈಗಳ ತಾಕಿಸಿ
ಅವನತ್ತ ಜೋಡು ಸ್ವರದಿ
ನಮಿಸುವ ಬಾರಾ ನಾಕು ಎಳೆಯ ನುಡಿಸಿ

ಎದೆಗವಚಿ ಹಿಡಿಸಿ
ಎದೆ ಬಡಿತದಲೆಗಳು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಾಗದಂತೆ
ಸೇರಿಸುವ ಬಾರಾ ಅವನಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ಹರಿಸಿ...

ಆರೆಳೆಯ ಜನಿವಾರ
ಬೆರಳಿಂದ ಎಳೆಯುವ ಬಾರಾ
ಭಕ್ತಿ ಕುಣಿತದ ತಾಳಕೆ ನುಡಿಸಿ ಇಳಿಸುವ ಭಾರ...

ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: