ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 30, 2011

ಮನೆಯ ಬೆಳಕು

ಮನೆಯ ಬೆಳಕು

ತನ್ನಿರೈ ತಣ್ಣೀರ ಸುರಿಯೋಕೆ
ಮಧು-ಮಕ್ಕಳ ಕೂರುವ ಹಸಿ-ಮಣೆಗೆ...

ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿಯಬೇಡಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನ ತರಹ
ತಂತಾನೇ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿವ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗೆ...

ಪಿಡುಗು ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಕೊನೆ ಕಾಣಲಿ,
ಸಾವಿಲ್ಲದ ಸಂಸಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಚಿರವಾಗಲಿ...

ಸೇರಿ ಹಚ್ಚಿದ ಹಣತೆ, ದುರಾಸೆಯ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ
ಹುದುಗಿದ ಚಿರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಜೀವ ಮರಳಿಸಲಿ...ಒಂದು ಹಣತೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಣತೆ
ಹೀಗೆ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಜೀವ ಕಾಣಲಿ...

ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: