ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 13, 2011

ಈ ಭಾರತೀಯನಾರು?
ಚಡ್ಡಿ ಮರೆತು ಕಡ್ಡಿ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದು 
ಧರಿಸು ಬಿಟ್ಟು ಧಿರಿಸಿನಿಂದ ಓಡುವ ಮುಗ್ಧ ಭಾರತೀಯನಾರು..?

ಗೆಲುವಿನ ಹಸಿವನ್ನು ತಣಿಸಲು 
ಬರಿಯ ಗಂಜಿಯ ಹೀರಿ ಹಿಗ್ಗುತಿಹ ಭಾರತೀಯನಾರು..?

ಸ್ಪರ್ದೆಯ ತುರ್ತು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ   
ಭಯಪಡದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಸಾಹಸಿಗ ಈ ಭಾರತೀಯನಾರು...? 

ತ್ರಿವರ್ಣಗಳ ಎತ್ತಿ ಮೆರೆಸುವ 
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಜಾತಿ ಮರೆಸುವ ಭಾರತೀಯನಾರು..?

ಕೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಲಿ ಎಡವುಕಲ್ಲುಗಳ ತಪ್ಪಿಸಿ 
ಮೂಢ ಕೊಂಪೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಭಾರತೀಯನಾರು...? 

ದಾರಿಯುದ್ದ ಜನ ಗಣ ಮನವುಬ್ಬಿಸಿ ಹಾಡಿ 
ಹಾದಿಯುದ್ಧವ ಗೆದ್ದು ಉದ್ದ ಸಣ್ಣ ಮಾಡುವ ಭಾರತೀಯನಾರು..?

ಸ್ವಾರ್ಥಾಮಿಶದಿ ಕಳೆದುಹೋದ 
ಒಗ್ಗಟ್ಟನು ಪುಸ್ತಕದ ಕಥೆ ಮಾಡಿದ ಮೂಢರಲ್ಲಿ ನಾನ್ಯಾರು? ನೀನ್ಯಾರು?  

ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: