ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 12, 2011

ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳಕಿತ್ತು, ಎಲ್ಲೋಯ್ತು?


ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳಕಿತ್ತು ಹೊರಗೆ, ಒಳಗಿಲ್ಲ...
ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಕತ್ತಲಾಗಿತ್ತು ಒಳಗೆಲ್ಲ...
ಹೋಗಿ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು ಇನ್ನೂ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ...
ಹೊರಗೆ ಸುರಿಯುವ ಬೆಳಕ, ಬೊಗಸೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ...

ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ನಮ್ಮನೆಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಡಿಸಿತು...
ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕೈ ತಡಕಾಡಿತ್ತು ಏನು ಹಿಡಿತಕೆ ಸಿಗದಿತ್ತು...
ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ತೀರಿತ್ತು ಊಹೆಗೆ ದಾರಿ ನೂರಿತ್ತು...
ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಜೀವ ತೆಗೆದಿತ್ತು...

ಕಂಗಳ ಅಂಗಳ ನೋಟದ ಕಳೆಯೇ ಕಳೆದಿತ್ತು
ಆ ಧ್ವನಿಯ ಗಾನ ಕರೆಂಟಿಲ್ಲದೇ ಸುಮ್ಮನಿತ್ತು
ತುಂಟ ನಗುವು ಮಾಸಿ ಬೆಳಕು ಕಳೆದಿತ್ತು
ದೇವನಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಣದಂತೆ ಕರಗುತ್ತಿತ್ತುಕಿಲಕಿಲನೆ ಉಸಿರಾಡುವ ಬತ್ತಿಯ ಜೀವ ಬತ್ತಿತು...
ಅಯ್ಯೋ!! ನನ್ನ ಜೀವ ನಿನ್ನ ಕಾಲಡಿ ಇತ್ತು
ಕೇಳುತಿಹೆ, ಯಾಕೆ ನೀಡಿದೆ ನಗುವ ಆವತ್ತು...
ಆ ನಗುವ ಮರಳಿಸದಿರೆ ನಿನಗಿದೆ ಇವತ್ತು...

ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: