ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2011

ಏಳು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುವೆ...1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Hoovu ಹೇಳಿದರು...

ಮಾಡುವೆ ಎಂಬ ಮಧುರ ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪದಿಯ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವ ರೀತಿ ಪದಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣಿಸಲು ನಿಲುಕದ್ದಾಗಿದೆ.