ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 12, 2011

ನಿನ್ನ ನೆನಪು...

ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನ ಕವಿತೆಯೊಂದು
ನನ್ನ ಭಾವಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ
ಬಿಳಿಯ ಅಂತರದ
ಖಾಲಿ ಜಾಗವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತಿಂದು...

ಕಾಣದ ಕವಿತೆಯ ಕಾಣುವ ತಪ್ಪುಗಳ
ಅಳಿಸಲು ಹೋಗಿ
ಅಳಿಸುತಿಹೆ ನನ್ನ ಭಾವಗಳ
ಅಳುವ ಅಳಕುವ ಸಾಲುಗಳ...

ಉಜ್ಜಿ ಉಜ್ಜಿ ಅಳಿಸ ಹೋಗಿ
ಕೆರೆಯದೆ ಅಳಿಯದ ಅಲುಗದ
ಭಾವಗಳ ಸಾಲುಗಳ
ಹುಣ್ಣಾಗಿ ಅಳಕುವ ನೋವುಗಳ...

ಅಡ್ಡ ದಿಡ್ದವಾಗಿ ಬಂದ ನೆನಪಿಗೆ
ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಡ್ಡ ಗೆರೆಯ ಬರೆ ಎಳೆದು
ಓಡಿಸಿದರೂ ಮತ್ತೆ ಬಾರದ ಹಾಗೆ
ಬಿಡದೆ ಬೆನ್ನತ್ತಿದೆ ಜ್ವರದಿ ಕನವರಿಕೆಯ ಹಾಗೆ...

ಏನೂ ಬರೆಯದೆ ಹಾಳೆಯ
ಹರಿದು ಮಗುಚಿ ತಿರುಚಿ
ಮುದುಡಿಸಿ ಕಾಣದಂತೆ ಚೆಲ್ಲಿದೆ
ಹರಿದುಳಿದ ವಕ್ರವೂ ನಿನ್ನ ಚಂದ ನಗುವ ಚೆಲ್ಲುತಿದೆ...

ಮುಚ್ಚಿತ್ತು ಪುಸ್ತಕವ ಮತ್ತೆ
ತೆರೆಯದಂತೆ ಮೂಲೆಯಲಿ
ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಬೀಸಿದೆ ಕಾಣದ ಹಾಗೆ
ಭಾಸ! ಏನಿಲ್ಲದ ಕೈಬೆರಳ ಸಂದಿಯಲಿ ನಿನ್ನ ಬೆರಳ ಹಾಗೆ...

ಏನು ಮಾಡಲಿ ನಿನ್ನ
ನೆನಪು ಬಾರದಂತೆ
ಸೆಳೆತದ ಸುಳಿಯು ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯದಂತೆ
ನಾನೆಳೆಯುವ ಉಸಿರು ಕೊಸರಾಡದಂತೆ...

ರುದ್ರಪ್ಪ...ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: