ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 4, 2013

ವಿಧಿಯಾಟ

ವಿಧಿಯಾಟ
ನಾವು, ನೀವು, ಅವರು, ಇವರು,

ಎಲ್ಲ ವಿಧಿಯಾಟದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೇ

ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೂ ಸದ್ದು...

ಸೋತರೂ ಸದ್ದು...

ಗೆದ್ದರೆ ಹಾರಾಟ!

ಸೋತರೆ ಹೋರಾಟ!ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: