ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 4, 2013

ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ...

ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ...
ಚಿಕ್ಕ ಕೈಯೊಂದು

ನನ್ನ ಬೆರಳಿಡಿದು

ಚಿಕ್ಕ ಅಪ್ಪನ ಅನುಭವ...ತಿವಿ ತಿವಿದು ಮಾತಾಡಿಸುವ

ತಿಳಿ ಕಣ್ಣುಗಳ

ಗುರುತಿಸುವ ನೋಟದಿಂದ...ಚಿಕ್ಕ ಖುಷಿಯೊಂದು

ನನ್ನ ಮನವಿಳಿದು

ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಿಲ ಕಿಲನೆ ಅರಳುವ ...ಆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಟ್ಟೆಯ

ಭಾಷೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೂ

ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ...ಮಾತು ಬಾರದ ಮೂಕ

ಭಾಷೆಯೇ ಈ ಮನಕೆ

ಎಷ್ಟೋ ಮುದ ನೀಡುವ...ರುದ್ರಪ್ಪ...See More

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: