ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 4, 2013

ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ

ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ
ಕಿ ಮೀ ಉದ್ದದ ಸಾಲು,ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತವರನಂಬಿಕೆಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿನಾ ಮನೆಯತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು...ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: