ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2012

ಆಶಾವಾದ...

ಆಶಾವಾದ...______________________

ಮರಳಿನಂತೆ ಮರಳು
ಮಾಡಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾರಿಸುವ
ಹತಾಶೆಯ ಮೆಟ್ಟಿ
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೇಲೇಳಲು
ಹಂಬಲದ ಕೋಲನೂರಿ ನಿಲ್ಲುವ
ಆಸೆಯೆಲ್ಲಾ ಬಿಗಿದು ಕಟ್ಟುವ
ಕುಸಿಯುವ ದಾರಿಯ ಕುಸಿಯದಂತೆ
ಚುಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿ ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುವ
ದಾಹ ನೀಗಿಸುವ ಆ ಗುರಿಯ
ಧೀರ ದಾಪುಗಾಲಿನಲಿ ಸಾಧಿಸುವ...
_______________________


ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: