ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2011

ಮೌನಿ...1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Hoovu ಹೇಳಿದರು...

ಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮೌನದ ಆಟವನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ.