ಶುಕ್ರವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 16, 2011

ವಿಚ್ಛೇದನ : ಜಾಣರ ಕೈಯೊಳಗಿನ ಜಾಗಟೆ...

ವಿಚ್ಛೇದನ : ಜಾಣರ ಕೈಯೊಳಗಿನ ಜಾಗಟೆ...

ಮೌನ ಇಬ್ಬಾಗವಾಗಿ
ಎರಡಾಗಿ ಕವಲಿನಲಿ
ಹಣೆಯಿತ್ತಿದೆ ಮೊಣಕಾಲಿನ ನಡುವಲಿ...

ಜಾಣರು ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಿ
ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ ಕೊಡುಗೆ
ತಂದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕವಲಿನಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ...

ತೇರಿನ ಗಾಲಿಗಳ ಮೇಲೆ
ಅಲ್ಲೊಂದು ಜೀವ ಇಲ್ಲೊಂದು ಜೀವ
ಕೀಲು ಕಳಚಿ ಉರುಳುವ ...

ಎರಡು ಕೈಯೊಳಗಿನ
ಒಂಟಿ ಘಂಟೆ ಜಾಗಟೆಗಳೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸದ್ದು
ಒಂಟಿ ಮೌನ ಇನ್ನುಳಿದದ್ದು...


ರುದ್ರಪ್ಪ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: