ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 2011

ನಿನ್ನ ಎತ್ತರ...


ನಿನ್ನ ಎತ್ತರ...

ನೆಲದಾಳದಿ ಬೇರೂರಿ 
ನೀನತ್ತುವಾಗ ಅಲುಗಾಡದೆ
ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೈವೂರಿ 

ನಿನ್ನನೆತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು 
ಹದ್ದು ರಣಹದ್ದುಗಳಿಗೆ ಕಂಡು 
ಕಿತ್ತೊಯ್ಯಲು ಅಲ್ಲ!

ನಿನ್ನ ನೋಡಬಯಸುವರೆಲ್ಲ 
ತಲೆಯೆತ್ತಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು
ಕಂಡು ತಲೆಬಾಗಿಸಲು ಅಲ್ಲ...

ರುದ್ರಪ್ಪ....

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

Bebedores do Gondufo ಹೇಳಿದರು...

Very good.

Hoovu ಹೇಳಿದರು...

tannavalanna/nanna yaavaagalu yettaradalli noduva sasuddeshadinda, prthiyondu gattadallu tiddi teedutta iruvaaga, avalinda/ninda tiraskaara hondida galigeli moodi bandide e kavana